BİLUNGUAL EĞİTİM MODELİ

İngilizce’ yi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğretiyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür. Bilingual eğitim modelimiz, yabancı dil eğitiminden farklıdır. Çünkü yabancı dili değil, ebeveynlerinin konuştuğu ikinci dili doğal yolla öğretir ve çocuklarımız bunu hiç unutmaz. Kısaca İngiliz Kültür Kolejleri‘nde İngilizce bir ders değil bir iletişim aracıdır. Aslında bu sistemde sınıf/ders öğretmeninin yanındaki İngilizce öğretmeni bir Asistant Teacher (yardımcı öğretmen) ve çocuğun eğitim koçudur. Bu sayede her sınıfa bir eğitim koçu da aynı zamanda verilmiş olunur. Bugün her modern anaokulunda en az 2 öğretmen varken, ilköğretim çağında olmaması zaten hayatın olağan akışına aykırıdır. Sizleri de İngiliz Kültür Kolejleri’ne özel ve tescilli, bütün dünyada kanıtlanmış doğal süreçte iletişimle yabancı dil öğreten bu eğitim modeline davet ediyoruz.

Devamı


banner3 BEDAF banner3 KİDS1